Lukijalta: Opiskelijoiden mielenterveyden tukeminen vaatii tekoja

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ja uupumus ovat nousseet tämän kevään aikana vilkkaan keskustelun kohteeksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille teettämässä kyselyssä viime vuoden lopussa, noin 1 300 vastaajasta 44 prosenttia kertoi, ettei voi hyvin. Korkeakoulun sisällä on tilanteeseen pyritty vaikuttamaan alusta saakka ja koko ajan pohditaan erilaisia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaikka tekoihin on ryhdytty, kaikkeen ei pystytä vaikuttamaan, sillä suurimmat haasteet ja ongelmat eivät ole korkeakoulujen ratkaistavissa.

Nyt tarvitaan päättäjiltä puheiden ja myötätunnon lisäksi konkreettisia toimenpiteitä.

Opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseksi on tarjolla kattava keinovalikoima – ainoastaan päätökset puuttuvat. Vaadimme, että kevään hallitus osoittaa korkeakouluille lisäresursseja opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen, myös yksilötasolla. Terapiatakuu on toteutettava ja psykoterapeuttikoulutuksen tulee olla maksuton.

Korkeakouluopiskelijoiden jaksamisen tukemisessa keskeisessä asemassa ovat korkeakoulujen tuki- ja ohjauspalvelut. Viime vuosikymmenen koulutusleikkaukset ovat heikentäneet palveluja, eikä etäopiskelu ole helpottanut tilannetta. Korkeakouluille tulee osoittaa lisäresursseja, jotta opinto-ohjaajien, kuraattoreiden ja opintopsykologien tuki voidaan turvata kaikille opiskelijoille. Tällä hetkellä monessa korkeakoulussa tukipalvelut ovat ruuhkautuneet, mikä ei ainoastaan johda opiskelijoiden tilanteen pahenemiseen, vaan myös henkilökunnan uupumiseen.

Me tarvitsemme tekoja – emme tyhjiä puheita.

Tarvitsemme terapiatakuun, jolla nopeutetaan mielenterveysavun saamista.

Marinin hallitus on linjannut, että terapiatakuu toteutuu osana laajempaa hoitotakuuta. Hoitotakuun toteutus näyttää viipyvän, mutta avun tarpeessa olevat eivät yksinkertaisesti voi enää odottaa. Terapiatakuu tulee tarvittaessa irrottaa muusta hoitotakuusta ja toteuttaa pikaisesti. Nopea hoitoon pääseminen ehkäisee ongelmien syventymistä, sekä turvaa yksilön työ- ja opiskelukykyä.

Psykoterapeuttikoulutus tulee muuttaa opiskelijalle maksuttomaksi terapian saatavuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä koulutus maksaa opiskelijalle kymmeniä tuhansia euroja. Samanaikaisesti psykoterapeuteista on huutava pula, erityisesti perusterveydenhuollossa. Maksuton koulutus edistää sekä koulutuksen- että terapian saavutettavuutta.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä teemana oli osallisuus ja oikeus apuun. Nämä kertovat hyvin nykytilanteesta sekä tarpeista. Jokaisella yksilöllä ja opiskelijalla tulisi olla oikeus saada apua. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä ja meihin panostaminen on välttämätöntä. Me tarvitsemme tekoja – emme tyhjiä puheita.

Hanna Dahl

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakko

Kommentoi