Lukijalta: Turpeesta kannattaa luopua nyt

Turpeen tuotanto aiheuttaa yli 10 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, vaikka se tarjoaa vain alle 0,1 prosenttia suorista työpaikoista.

Ilmastonmuutos haastaa toimintatapamme monella tavoin ja kaikkia päästövähennyskeinoja tarvitaan: ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja, lentomatkailun vähentämistä, ilmastoystävällisempää ruokavaliota ja liikkumistapaa. Turpeen ilmastovaikutusten lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös sen vesistövaikutuksiin. Kun Ilmastovaikutukset muuttavat elämäämme vuosikymmenten aikana, vesistöjen pilaantuminen alkaa jo tänä kesänä.

Turpeesta kannattaa siirtyä kohti uusiutuvia ja ei-poltettavia energiamuotoja juuri nyt, kun koko Euroopalla on selkeä tavoite siirtyä hiilineutraaliin aikakauteen ja kun hiilipäästöjen hinnannousu on kansainvälisesti kovassa kasvussa. Euroopan Unioni varaa Suomellekin lähes 165 miljoonaa euroa korvauksena tästä siirtymästä. Tukea on tarkoitus ohjata juuri niille maakunnille, jotka ovat suuria turpeen tuottajia. Etelä-Savo on yksi tuen saajista.

Jokaisesta menetettävästä työpaikasta sekä yrittäjien elinkeinosta saa ja pitää olla huolissaan. Siksi on tärkeää, että tällä kaudella on satsattu luonnonsuojeluun eli retkeilyreittien kunnostamiseen, soiden ennallistamiseen ja lintukosteikkojen rakentamiseen 100 miljoonaa euroa vuosittain aiempaa enemmän. Näillä toimilla on saatu työllistettyä myös turpeesta elantoaan saavia.

Tärkeintä Suomen oman hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi on kehittää turvetta korvaavia tuotteita sekä pohtia sellaista turvekenttien jatkokäyttöä, joka hillitsee kasvihuonekaasupäästöjä sekä turvaa turvesoita, luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjä, huoltovarmuutta unohtamatta.

Turpeentuottajiakaan ei jätetä yksin. Työ- ja elinkeinoministeriön turvetyöryhmä esittää yrittäjien tilanteen helpottamiseksi korvausta myymättömistä energiaturvevarastoista, mahdollisuutta hankkia turvetuotantoalueita Metsähallituksen käyttöön, työryhmän perustamista määrittelemään korvaustaso turvetuotantokoneiden ja -laitteiden hävittämispalkkioksi, hallittua siirtymää ja tukea uuteen yritystoimintaan sekä sopeutumisrahan tai eläkkeen valmistelua ikääntyneille yrittäjille.

Jokaisesta menetettävästä työpaikasta sekä yrittäjien elinkeinosta saa ja pitää olla huolissaan.

Näistä syistä luopumista polttoturpeen käytöstä kannattaa jatkaa. Uusien ympäristöystävällisten uusiutuvien ja ei-poltettavien polttoaineiden myötä luvassa on uusia työpaikkoja ja jopa uusia turvetta parempia vientimahdollisuuksia.

Heli Järvinen

Kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki

Heikki Härkönen

Kansanedustajan avustaja,

kuntavaaliehdokas (vihr.)

Savonlinna

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka