Lukijalta: Demareilla on yhteinen näkemys – Suuntana Pohjois-Savon hyvinvointialue

Savonlinnassa on vallalla arvuuttelun ilmapiiri, jossa luodaan näkemystä omilla ajatuksilla sosialidemokraattien päätöksiin ja näkemyksiin.

Me savonlinnalaiset sosialidemokraatit olemme pitäneet tärkeimpänä edunvalvontamme kohteena Savonlinnan keskussairaalan palveluiden säilymisen vähintäänkin nykyisellä palvelutasolla.

Savonlinnan kaupungin elinvoiman ylläpitämiseksi on olennaisinta turvata keskussairaalan yhteispäivystys. Me olemme nähneet Pohjois-Savon sote-hyvinvointialueen parhaimmaksi suunnaksi, emmekä ole muuttaneet, emmekä tule muuttamaan päätöstämme. Lehtien sivuille kirjoittelut ja uumoilut siitä, mikä meidän tilanteemme on, tuntuu siksi oudolta.

Savonlinnan kaupungin vuonna 2019 teettämä kuntalaiskysely toi vahvasti esille kuntalaisten näkemyksen, ja kyselyn tuloksena tuli selvästi ilmi kuntalaisten halu kuulua Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen.

Olemme pohjanneet kantamme Savonlinnan asukkaiden näkemykselle. Haluamme heidän sote-palveluiden säilyvän laadukkaina ja yhdenvertaisesti saavutettavina myös tulevaisuudessa. Meillä sosialidemokraateilla on yhteinen näkemys ja kaipaamme hyvää avointa keskustelua ja tahtoa neuvotella. Vain näin Savonlinna voi olla elinvoimainen kaupunki.

Emme hyväksy korruptoituneita päätöksiä ja järjestelmiä, emmekä minkäänlaista hyvä veli -verkostoa. Emme hyväksy Itä-Savon sairaanhoitopiirin jatkuvaa ahdistelua ja siihen kohdistuvaa syyttelyä. Tämän päätöksen me sosialidemokraatit olemme tehneet yhdessä, joten me emme ole mukana tekemässä toimeenpanevia ohjeita sairaanhoitopiirille, emmekä painostamassa sairaanhoitopiirin hallintoa.

Luotamme heidän oman hallintonsa tekemiin päätöksiin. Arvostamme neuvottelukulttuuria oikealla tavalla toteutettuna ilman painostusta ja syyttelyä.

Koko Itä-Suomea tulee mielestämme vahvistaa ja hakea yhteistä elinvoimaa. Nykyisellä neuvotteluasetelmalla Itä-Suomen menestyminen ei tunnu Savonlinnan kaupunkia kiinnostavan. Neuvottelut ovat rönsyilleet sinne ja tänne.

Mielestämme Savonlinnan on syytä katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Nykyinen neuvottelukulttuuri Savonlinnan kaupunginhallinnossa on hallitsematonta ja päätöksiin neuvotteluilla ei ole mitään pohjaa.

Pohjois-Savo unohdettiin valtuuston tekemien päätösten vastaisesti, eikä Pohjois-Savon kanssa käydyistä neuvotteluista ole saatu mitään tietoa. Näiden neuvotteluiden asiat tulee kertoa ja tuoda esille totuudelliset seikat ilman, että joudumme elämään jatkuvassa epätietoisuudessa siitä, kuinka valtuuston päätöksiä viedään eteenpäin.

Kys yhteistyöllä vahvistettaisiin entisestään Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaiden hoitopolkuja suoraan Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Savonlinnan sosialidemokraatit näkevät tulevaisuuden ongelmallisena Etelä-Savon maakunnassa väestön voimakkaan vähenemisen vuoksi.

Mikäli olisimme edenneet valtuuston päätösten mukaisesti, olisimme suunnanneet katseemme tulevaisuuteen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen.

Näkemyksemme on, että Savonlinnan kaupungilla on menetelty kuntalaisten tahtotilan vastaisesti. On selvää, ettemme sosialidemokraatteina voi hyväksyä tämän kaltaista menettelyä ja kävelyä valtuuston päätösten yli. Näemme Savonlinnan nykyisen neuvottelukulttuurin vain virkamieshallinnon omien näkemysten eteenpäin viemisenä. Asia ei voi, eikä tule jatkua tulevaisuudessa tällaisena. Me tarvitsemme muutosta.

Eija Stenberg

Puheenjohtaja,

kuntavaaliehdokas

Savonlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka