Lukijalta: Kyläkauppatuelle jatkoa ja laajennus

Kyläkaupat ovat tärkeä osa maaseudun maisemaa ja palveluverkkoa. Kauppoja tarvitsevat niin kylien ihmiset kuin yrityksetkin.

Keskusta haluaa, että maaseudulla on palvelut lähellä niin asukkaille, vapaa-ajan asujille kuin yrityksillekin. Siksi kyläkauppojen tukemista halutaan jatkaa ja laajentaa koskemaan kaikkia maaseutualueita. Maaseutualueella tarkoitetaan harvaan asuttua maaseutua, ydinmaaseutua, kaupungin läheistä maaseutua ja maaseudun paikalliskeskukseksi luokiteltua aluetta.

Esitys kyläkauppatuesta lähti lausuntokierrokselle ja uusi hakukierros pyritään aloittamaan syksyyn mennessä.

Kyläkauppatuki on tärkeä yksittäinen toimi, jolla voidaan edistää maaseutujen elinvoimaisuutta. Lähellä olevat kauppapalvelut ovat tärkeitä asukkaille ja erityisen tärkeitä etenkin poikkeustilanteessa.

Kyläkaupoilla on merkitystä paikalliseen elinvoimaan, sillä kyläkaupat tarjoavat usein valikoimissaan lähialueen tuotteita ja lähiruokaa. Kaupat myös työllistävät paikallisesti.

Keskusta haluaa laajentaa etätyötä myös poikkeusolojen jälkeiseen aikaan. Monipaikkainen elämä vapaa-ajan asuntoineen ja muine ratkaisuineen tarvitsee palveluja, kyläkaupat ovat tärkeitä etätyön ja monipaikkaisuuden mahdollistajia.

Kyläkauppatuki auttaa kauppapalvelujen säilymisessä alueilla ja sen käyttöä on järkevää jatkaa.

Ari Torniainen

Kansanedustaja (kesk.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka