Lukijalta: Tarvitaan monipuolista kielitaitoa – Vieras kieli avaa uuden maailman

Viime aikoina on suomalaisten kielitaito ollut paljon esillä. Muun muassa Jaakko Lyytinen kirjoitti äskettäin Helsingin Sanomissa aiheesta ja Risto Veltheim 22.3. lukijan mielipiteenä Helsingin Sanomissa.

Ylen uutisissa oli juttu Matti Ylikontiolasta, 24. Hän on harvinaisuus koulutettujen nuorten joukossa, koska osaa saksaa. Myös saksalais-suomalaisen kauppakamarin johtaja Jan Feller korosti saksan kielen osaamisen tärkeyttä kauppakäymisen kannalta.

Saksalla ja Suomella on hyvät, vahvat ja pitkälle ulottuvat yhteiset suhteet, niin tieteen, taiteen kuin taloudenkin saralla. Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja saksan kielen osaajista on työmarkkinoilla suuri kysyntä. Onhan Saksa Euroopan suurin kansantalous ja Brexitin myötä yhä tärkeämpi myös Euroopassa. 130 miljoonaa eurooppalaista puhuu saksan kieltä ensimmäisenä tai toisena äidinkielenä.

Suomessa oli A1-kielen varhentamisen tausta-ajatuksena suomalaisten kielitaidon parantaminen ja monipuolistaminen. Käytäntö ei kuitenkaan ole tämä, vaan päinvastoin yhä harvempi lapsi valitsee ensimmäiseksi kieleksi muun kielen kuin englannin, ja monessa kunnassa muita kieliä kuin englantia A1-kielenä ei ole edes tarjolla. Näin kielten valikoima ja vieraiden kielen osaaminen vähenee, samalla kun eri puolella Suomea asuvat lapset asetetaan kielten opetuksen kannalta eriarvoiseen asemaan.

Lasten vanhemmat ja kunnat ovat tässä tärkeässä asemassa: vanhempien pitäisi vaatia eri kielten ryhmien mahdollistaminen ja kuntien pitäisi ylläpitää laadukasta ja monipuolista kielitarjontaa.

Taloudellisten näkökulmien lisäksi ei tulee unohtaa, että vieras kieli avaa uuden maailman, antaa kulttuurikompetensseja ja auttaa laajemmassa merkityksessä myös meitä ymmärtämään ympäröivää todellisuuttamme paremmin.

Suomi on pieni valtio Euroopan reunalla, ja se on ollut tunnettu kansalaistensa hyvästä ja monipuolisesta kielitaidosta. Vain näin Suomi voi pärjätä Euroopassa ja maailmalla ja pysyä kilpailukykyisenä. Jos kielitaito supistuu englannin hyvään osaamiseen ja jos samalla ”pienempien” kielten, kuten saksan ja ranskan sekä myös ruotsin osaaminen vähenee näin voimakkaasti, sillä on seurauksia koko yhteiskunnalle. Kuten Wittgenstein jo totesi: Kieleni rajat ovat maailmani rajat.

Luise Liefländer-Leskinen

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n puheenjohtaja

Savonlinnan kuntavaaliehdokas (vihr.)

Paula Schuth

Suomi-Saksa-Yhdistysten Liitto ry:n toiminnanjohtaja

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka