Lukijalta: Kilpailu opettajista on alkanut

Savonlinna joutuu tulevaisuudessa yhä kiivaammin kilpailemaan koulutetusta työvoimasta muiden kuntien kanssa. Parhaiten pärjäävät ne, jotka kykenevät tarjoamaan houkuttelevimmat puitteet osaavalle työvoimalle. Puhdas luonto ja kirkkaat vedet ovat hyvä alku, mutta eivät yksinään ratkaise työvoiman saantiin liittyviä ongelmia. Siksi Savonlinnaan pitää luoda sellaiset olosuhteet, joilla työvoimaa houkutellaan ja saadaan jäämään kaupunkiin.

Savonlinnan kouluissa joudutaan tulevaisuudessa kamppailemaan kahden ison haasteen kanssa. Oppilasmäärät laskevat ja opettajat eläköityvät. KEVA:n ennusteen mukaan noin kolmasosa Savonlinnan nykyisistä opettajista siirtyy vanhuuseläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle jää hieman alle kolme prosenttia. Laskennallisesti opettajien ja oppilaiden suhde näyttäisi pysyvän tasapainossa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Pääasiallisia syitä on kaksi. Ensinnäkin Savonlinnan kouluverkko on nykyisellään liian hajallaan, jotta työvoiman joustava käyttö olisi mahdollista. Toiseksi opettajaryhmien erilaiset kelpoisuusvaatimukset sekä vaadittavat tiedot ja taidot ovat este työvoiman ristikkäiskäytölle. Opettajien määrän tarve ei siis suoraan noudattele oppilaskehitystä.

Kaupungin 2021 teettämä työhyvinvointikysely antaa kuvan Savonlinnan työhyvinvoinnin tilasta sekä kehityksestä aikaisempaan verrattuna. Hyvään suuntaan ollaan menossa, mutta silti on paljon tehtävää. KEVA:n ennusteen mukaan yli 20 opettajaa jää joko kokonaan tai osa-aikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana.

Erot opettajaryhmien välillä ovat suuria ja ylivoimaisesti suurin todennäköisyys ennenaikaisesta eläköitymisestä on varhaiskasvatuksen opettajalla. Työn kuormittavuudesta kertoo esimerkiksi se, että sijaisten saaminen päiväkoteihin on jatkuvasti yhä vaikeampaa. Asia on huolestuttava, koska varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa valtakunnallisesti, eikä tilanteeseen ole näkyvissä parannusta. Kuntien välinen kilpailu pätevistä opettajista näkyy jo päiväkodeissa koko Suomessa.

Koulutetun ja kelpoisen työvoiman saannin turvaaminen edellyttää Savonlinnalta mahdollisimman nopeaa ennakointia. Varhaiskasvatukseen on palkattava vakituisia sijaisia täyttämään henkilöstövajetta. Kouluverkko on saatettava sellaiseksi, että työvoiman järkevä käyttö on mahdollista. Myös kaupunginvaltuuston muutama vuosi sitten tekemä päätös määräaikaisten opettajien palkkauksesta vain koulutyön ajaksi pitää peruuttaa. Saadut säästöt ovat kaupungille minimaaliset, mutta asia aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta työyhteisöissä ja on ikävä tahra Savonlinnan työnantajaimagolle.

Petri Lajunen

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Savonlinna

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka