Lukijalta: Norpat ja kalastajat mahtuvat Saimaalle

Määräaikaista asetusta saimaannorpan suojelemiseksi annetuista kalastusrajoituksista ollaan uudistamassa. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 14.4.2021.

Tälläkin kertaa vahvoja näkemyseroja erityisesti siitä, pitäisikö kalastusrajoitus ulottaa myös heinäkuulle.

Olin mukana maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli arvioida tehtyjen kalastuksenrajoitustoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia saimaannorpan suojelutavoitteiden toteutumiseen sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi.

Työryhmässä ei löytänyt heinäkuun rajoitusten tarpeellisuudesta yhteistä näkemystä. Sen sijaan työryhmä laati seikkaperäisen arvioinnin heinäkuun kalastusrajoitusten vaikutuksista.

Työryhmä selvitti sekä norppakannan että kalanpyydyskuolleisuuden kehittymistä viime vuosina.

Norppakannan vuosittainen kasvutavoitteeksi on saimaannorpan nykyisessä tämän vuoden loppuun ulottuvassa suojelustrategiassa asetettu 3–4 prosenttia. Välitavoite 400 norpan kanta saavutettiin etuajassa jo vuonna 2019. Vuosina 2015–2020 kannan keskimääräinen kasvu oli 5,6 prosenttia.

Norppa on tulevaisuudessa yksi Saimaan matkailun vetonauloista.

Tämän vuoden aikana valmistellaan uusi suojelustrategia vuosille 2022–2026. Siinä tullaan määrittelemään tavoite kannan keskimääräiseksi kasvunopeudeksi. Kasvunopeus arvioidaan viiden vuoden jaksoina sattuman ja luontaisen vaihtelun vaikutusten vähentämiseksi.

Kalastusrajoitukset ovat toimineet toivotulla tavalla. Norppien kalanpyydyskuolleisuus on vuosina 2016–2020 laskenut tasaisesti.

Saimaannorpan suojelun myönteinen merkitys tunnustetaan laajasti. Norpasta on muodostunut Saimaalle vahva brändi. Suomi on esittämässä Saimaan norppasaaristoa maailmanperintökohteeksi. Norppa on tulevaisuudessa yksi Saimaan matkailun vetonauloista.

Hyvä lainsäädäntö edellyttää käytettävien sääntelykeinojen olevan oikeassa suhteessa tavoitteisiin. Niin tässäkin tapauksessa on kalastuksen rajoittamisen ja norpan suojelun tavoitteiden oltava keskenään oikeassa suhteessa.

Heinäkuulle ulottuva kalastusrajoitus kohdistuu kalastuksen kannalta kaikkein tärkeimpään ajankohtaan. Heinäkuussa Saimaalla arvioidaan olevan noin 11 400 kalastajaa. Vapaa-ajankalastuksen saalis käytetään pääosin omassa taloudessa. Kalaa pyydetään pääosin juuri silloin kun mökeillä ollaan eli heinäkuussa.

Etelä-Savon maakuntaliitto puolsi lausunnossaan maa- ja metsätalousministeriön esittämää huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun ulottuvaa verkkokalastuskieltoa. Perusteina ovat norppakannan suotuisa kehitys ja suhteellisen vähäiset heinäkuun verkkokuolemat.

Heinäkuussa järvikalan kysyntä on suurinta. Heinäkuussa verkkokalastuksella on suuri merkitys niin vapaa-ajan asukkaille kuin ammattikalastajille.

On syytä muistaa, että keinot kalanpyydyskuolleisuuden rajoittamiseksi muodostavat kokonaisuuden, joista kalastuskielto on yksi. Julkinen keskustelu on keskittynyt heinäkuuhun vaikka työryhmä esitti 35 toimenpidettä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Yksi keskeinen esitys on laajentaa asetukseen perustuvaan rajoitusaluetta 243 neliökilometriä.

Saimaalle mahtuvat heinäkuussa hyvin sekä norpat että kalastajat. Nykyiset rajoitukset ovat toimineet hyvin suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa. Oikeasuhteiset rajoitukset ja niistä sopiminen vesialueiden omistajien varmistavat asukkaiden tuen saimaannorpan suojelulle ja norppakannan myönteiselle kehitykselle.

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

Etelä-Savon maakuntaliitto

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka