Mainos: Järvi-Suomen Energia

Sähköä kaikkiin tarpeisiin – myös kesämökillä

Sähköä sujuvasti sähköauton lataamiseen kesämökillä? Sähkön saannin edellytyksenä on, että jakeluverkosto on toimiva ja kestää kasvavan sähkönkulutuksemme tarpeen. Sähköverkostoa on Etelä-Savossa asukasta kohti paljon. Ylläpidolla ja saneerauksella toimivuus varmistetaan.

Järvi-Suomen Energia mahdollistaa sähkönsaannin myös Etelä-Savon kesäasukkaille.   

Toimiva sähköverkosto on lähes perusedellytys käyttöpaikasta riippumatta. Harvaan asutulla metsäisellä seudulla, kuten Etelä-Savossa, verkoston toimintavarmuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa. Verkostoa saneerataan juuri tälläkin hetkellä lukuisilla työmailla ympäri Järvi-Suomen Energian sähkönjakelualuetta.

Saneeraushankkeissa vanhoja, pääasiassa metsään rakennettuja ilmajohtoverkkoja puretaan ja niitä korvataan maakaapelilla ja teiden varsille rakennetulla ilmajohtolinjoilla. Tämä vähentää merkittävästi sähkövikoja ja nopeuttaa niiden korjaamista esimerkiksi suurhäiriötilanteissa, kuten myrskyissä. Vauriokohde on helpommin havaittavissa ja saavutettavissa.

Verkostopäällikkö Mika Matikaisen mukaan Järvi-Suomen Energia miettii tarkasti, millä tavalla jakeluverkko kannattaa eri alueilla rakentaa. Joskus paras ratkaisu on poistaa vanha ilmajohto ja rakentaa uusi sähkölinja maakaapelilla, mutta aina näin ei ole. Huomioon on otettava niin kivikot, kalliot ja rikkonaiset vesistöt kuin tulevaisuuden tarpeet. Teknisiä vaihtoehtoja on useita.

– Me valitsemme aina mahdollisimman hyvin yhteiskunnan eri tilanteisiin sopeutuvan ratkaisun. Verkon pitää kestää kulutuksen kasvu.

Etelä-Savon lukuisat vesistöt asettavat myös omat haasteensa sähkönjakelulle.

Esimerkiksi syksyllä Savonrannan kirkonkylältä Vihtakannankanavalle rakennettava kaapeli kulkee Natura-, luonnonsuojelu-, sekä museosuojelualueiden kautta. Luvat ja lausunnot on haettava usealta taholta.

Yhteyksiä ihmisille, hyvää ympäristölle 

Ympäristönäkökulma näkyy kaikessa Järvi-Suomen Energian toiminnassa.

Verkostoon liittyviä osia kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi vuonna 2018 sähköverkon etähallintaan liittyviä muuntajakoneita on kierrätetty onnistuneesti 246 kappaletta.

Vanhojen sähköpylväiden vaihtaminen maakaapeliin on myös ympäristöteko –aiemmin pylväät käsiteltiin myrkyllisellä, mm. arseenia sisältävällä suoja-aineella. Järvi-Suomen Energian yhteistyökumppani kierrättää käytöstä poistuneet pylväät 100 prosenttisesti ja ne hävitetään polttamalla Ekokem Riihimäessä. Uudet pystytettävät pylväät ovat ympäristöystävälliset.

Välillä on mukava huilahtaa hetki ulkotouhuista. Sähkön toiminnan varmuus on tärkeää kesäasukkaillekin.  PIHLA LIUKKONEN KONTRASTIA

Metsiä halkovien ilmalinjojen siirto teiden varsiin taas vapauttaa metsämaata puuntuotantoon. Mitä enemmän kasvavaa metsäpinta-alaa on, sitä enemmän se sitoo hiilidioksidia itseensä yhteyttämisen tuloksena. Metsien tehokas hiilinielu pienentää osaltaan hiilijalanjälkeämme.

Toimitusvarmuutta taataan verkkopalvelumaksulla 

Järvi-Suomen Energia vastaa pääasiassa Etelä-Savon maakunnan alueella verkoston toimivuudesta eli siitä, että sähkökauppiaiden asiakkaille myymä sähkö varmasti tulee kotiin asti. Kun verkostoa on laajalla alueella paljon, on myös verkkoa asukasta kohti enemmän kuin kaupungissa. Jakelualueella sähköverkostoa on 27 000 kilometriä, ja asiakkaita on yli 100 000. Verkkoa on siis jokaista asiakasta kohti noin 260 metriä. Kaupungeissa asutaan tiheämmin, asukasta kohti riittää 20-30 metriä verkkoa.

Verkkopalvelumaksulla, kansankielellä siirtomaksulla, kustannetaan esimerkiksi sähkönjakelu sekä koko alueen verkoston ylläpitäminen ja uusiminen. Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen arvioi, että monikaan ei tiedä mitä tuo verkkopalvelumaksu pitää sisällään – ja tämä aiheuttaa ihmetystä laskun saapuessa. Verkoston parantamisen lisäksi Järvi-Suomen Energian korjaa akuutteja vikoja tarpeen vaatiessa ympäri vuorokauden. Kaikki tämä maksetaan asiakkailta kerättävillä verkkopalvelumaksuilla, joihin sisältyy myös veroja, kuten sähkö- ja arvonlisävero.

Näkyvä sähköverkosto pitää sisällään tulevaisuuden älyverkkoa 

Sähköverkoston tekninen, näkyvä kokonaisuus koostuu käytännössä sähköasemista, pylväistä, kaapeleista, ilmajohdoista ja muuntajista. Esimerkiksi puisia sähköpylväitä on Etelä-Savossa 310 000. Ne ja muut verkon osat pitää uusia noin 40–50 vuoden välein.

Uusittaessa verkostoa rakennetaan samalla tulevaisuutta: verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tieto liikkuu tehokkaasti, ja myös valvonta tehostuu. Voisikin puhua älyverkosta, joka osaa tarkkailla omaa toimintaansa ja esimerkiksi hälyttää vikatilanteista. 

Raha jää maakuntaan  

Järvi-Suomen Energia saneeraa ja uusii jakeluverkkoa vuosittain noin 50 miljoonalla eurolla. Työ parantaa tuhansien alueen asukkaiden arkea ja työllistää merkittävästi paikallisia yrityksiä, mutta myös täyttää lain vaatimukset. Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkön toimitusvarmuutta.

Verkkopalvelumaksulla kustannetaan esimerkiksi sähkönjakelu sekä verkoston ylläpitäminen ja uusiminen. Saneeraus parantaa toimintavarmuutta ja työllistää merkittävästä paikallisia yrityksiä.  

www.jseoy.fi