Sunnuntai, 4. joulukuu 2016
Airi, Aira

Savonlinnan kaupunginjohtaja: Sanomisistani on annettu väärä kuva - Citymarketin parkkipaikan vuokraa ei perusteltu Savolan lunastusprosessilla

08.01.201607:00
17
  • Janne Laine

    Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo, että perussuomalaiset ovat tuoneet hänen sanomisensa julkisuuteen pilkottuna virheellisesti siten, että Citymarketin parkkipaikan vuokrapäätöksen syistä syntyy väärä kuva. Kuva: Antti Varonen

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo, että perussuomalaiset ovat tuoneet hänen sanomisensa julkisuuteen pilkottuna virheellisesti siten, että Citymarketin parkkipaikan vuokrapäätöksen syistä syntyy väärä kuva.

Juha Kukkosen (ps.) ja Matti Lundeniuksen (ps.) mukaan kaupunginjohtaja olisi marraskuussa kahdessa kaupunginhallituksen kokouksessa todennut, että Citymarketin pysäköintialueen vuosivuokraa Haislahdessa ei voida korottaa, koska se nostaisi omaisuusarvoja kaupungissa ja johtaisi lunastushinnan nousuun Savolan lunastuslupaprosessissa.

Kukkonen ja Lundenius ovat tehneet selvityspyynnön, jossa he kysyvät, onko parkkipaikan vuokra perusteltu laillisesti ja voiko kaupunginhallituksen jäsen joutua virkavastuuseen tästä päätöksestä.

Laine kertoo välittäneensä kaupunginhallitukselle suullisesti tiedon parkkipaikan vuokran määräytymisperusteista. Tiedot olivat peräisin kaupungin tekniseltä johtajalta Kari Tikkaselta ja teknisen lautakunnan vuokrapäätöksen perusteluista.

– Parkkialue on kaavoitettu satama-alueeksi eikä siinä ole rakennusoikeuksia. Kaupungin pitää kohdella yhdenmukaisesti vuokralaisiaan, joten parkkialueesta ei voi periä isompaa vuokraa kuin esimerkiksi Motonetin ja S-marketin parkkialueista peritään, Laine tiivistää teknisen lautakunnan päätöksen perustelut.

Citymarketin parkkipaikan vuokra perustuu alueen pääoma-arvoon, joka arvioidaan 400 000 euroksi. Vuosivuokraa peritään viisi prosenttia pääoma-arvosta. Alueen vuosivuokra on siten 22 000 euroa.
Alueen pinta-ala on noin 7 500 neliötä.

Lundenius ja Kukkonen ovat vaatineet parkkialueen vuokran korottamista 5–10-kertaiseksi eli vähintään 100 000 euroon, koska heidän mielestään alueen pääoma-arvo on vähintään kaksi miljoonaa euroa. Heidän mielestään kaupunki menettää tuloja alimitoitetun vuokran takia.

Tikkasen mukaan perussuomalaisten arvio tarkoittaisi, että parkkialue hinnoiteltaisiin kerrostalotonttimaaksi. Tällainen korotus olisi Tikkasen mukaan keinotekoinen.

Laine kertoo välittäneensä kaupunginhallitukselle Tikkasen arvion siitä, että parkkialueen vuokratason korottaminen keinotekoisesti ja väärillä perusteilla saattaisi jopa olla kaupungille taloudellisesti haitallista. Näin tapahtuisi, jos lunastustoimikunta Savolan lunastushintaa määritellessään ottaisi Citymarketin parkkipaikan vuokrasopimuksen huomioon.

– Totesin, että kaupungille saattaisi olla jopa vahinkoa siitä, että rakennusoikeudetonta satama-aluetta alettaisiin keinotekoisesti vertaamaan tehokkaan rakennusoikeuden kerrostalotontteihin, joiden lukumäärä ja rakennusoikeudet tulevat selviämään vasta asemakaavoitusprosessin myötä, Laine sanoo.

Lue myös: 

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Jouko Kaipainen
Tämähän on tunnustus. Ensimmäiseksi on todettava, että muutkin kuin Kukkonen, Lundenius ja Laukkanen ovat kuulleet, kun kaupunginjohtaja on lausunut juuri siten, kun Kukkosen ja Lundeniuksen selvityspyynnössä on kirjoitettu. Asia on tullut kaupunginhallituksessa esiin kolmeen eri kertaan, joten väärinkäsitykselle ei jää tilaa. Toiseksi muutkin kuin Lundenius ja Laukkanen ovat joutuneet uhkailun ja jyräämisen kohteeksi kaupunginhallituksessa tässä asiassa. Kommentit ovat olleet "rohkeus petti" ja "en kai uskaltanut" -linjaa. Jos kyse oli väärinkäsityksestä, miksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Parkkinen ja kaupunginlakimies Rasimus olisivat hyökänneet eri mieltä olevia vastaan toistuvasti niin raivoisasti, että muillakin "rohkeus petti" ja "en uskaltanut". Taitaa olla näilläkin herroilla seliteltävää. Kolmanneksi asiaa alkaa olla aika turha kiistää kaikessa alastomuudessaan, koska käytössäni on todisteellista aineistoa, jonka perusteella ei jää epäilystä siitä, että kyseessä on ollut juuri determinatustahallinen markkinoiden laiton manipulointi ja lunastuskorvauspetoksen valmistelu. Neljänneksi olen jättänyt kaupungille selvityspyynnön miksi kaavoituskatsauksen kohteen 69. Kirkkolahti aluetta on rajattu 2013-2014 välillä. Alueella on 50 vuotta vanha kaava ja MRL:n siirtymäajat ovat päättyneet asemakaavan tarkastamisen osalta, mutta silti kaavoitus keskeytettiin. Kirkkolahdessa kysymys ei ole mistään kilpailun ylläpitämisestä Citymarketin toimintaedellytysten tukemiseksi taikka edes kaupungin huoltovarmuuden ylläpitämisestä, koska po. asiassa Kesko Oyj ei ole oikeussuhteessa Savonlinnan kaupungin kanssa. Kyseessä on pelkkä alaston rahan lahjoittaminen Citymarketin vuokranantajarahastoyhtiölle lunastuskorvauspetoksen valmistelutarkoituksessa. Sokos on tapaus itsessään eikä sielläkään kaikki ole ihan niin kuin pitäisi. Viidenneksi totean kirjoitukseen, että "I rest my case": Kaupunginjohtaja on nyt tunnustanut julkisessa sanomalehdessä juuri sen, mitä tässä epäillään. Asiassa ei voi tulla perustuslain mukaan kaupungille vahinkoa muuten kuin perimättä jäävien vuokrien muodossa, koska Suomen perustuslaki lähtee täyden korvauksen periaatteesta. Nyt on kyse nimenomaan siitä, mitä kirjoituksen mukaan myös Tikkanen on tarkoittanut eli lunastushintaa määritellessään lunastustoimikunta voisi ottaa huomioon myös vuokrasopimuksen huomioon. Tietysti siitä aiheutuisi kaupungille haittaa, jos joutuisi maksamaan perustuslain takaaman täyden hinnan. Aiheutuuhan varkaallekin haittaa siitä, jos joutuisi maksamaan täyden hinnan hyödykkeistä, joita saa ilmaiseksi varastamalla. Juuri siitähän petos -rikoksessa on kysymys eli oikeudettomasta edusta, joten joko toimittaja Hänninen kirjoittaa artikkelissa ihan omiaan taikka kaupunginjohtaja on juuri vahvistanut kaupungin syyllistyneen epäiltyihin rikoksiin eli törkeään petokseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttöön. Olen maininnut tästä vastauksessani ympäristöministeriöön 5.12.2014 s. 3 mm. seuraavasti "Kaupunki on selvästi tavoitellut valuaatiota vuoden 1961 asemakaavan mukaisilla hinnoilla tavoitellen vallitsevien oikeustosiseikkojen ja lunastuslain 31.3 §:n vastaisesti huomattavaa arvonleikkausta. Menettelyllä kaupunki on jatkanut em. petosepäilyyn liittyvää rikoshyödyn kotiuttamisen valmistelua, jossa apuvälineenä käytetään pakkolunastusta." Lunastuskorvauspetosta on valmisteltu jo mm. kaupunginvaltuuston päätöksellä 3.3.2008, vaikka kaava on todellisuudessa ollut vireillä jo 1990-luvulta saakka eikä LunL 31 §:n arvoleikkuria voi enää soveltaa. Jäljelle jääkin kysymys siitä, että miksi valmistella rikosta ja ottaa miljoonatappiot menetettynä maanvuokrana kaupungille, jos rikosta ei aiota panna täytäntöön. Turha kai mainitakaan, että tuolla kaupungin menettämällä maanvuokratulolla olisi voitu hoitaa monta asiaa Savolassa.

Lähettänyt käyttäjä kärpänen katossa (kirjautumaton)
Yllä olevien kommenttien kanssa samaa mieltä. Kaupunginjohtajan sanomiset niin ja näin - sivuseikka kokonaisuudessa. Kaipaisen ja hänen poikiensa kannalta merkityksellistä kyllä, mutta muuten ei. Salaisen kokouksen käyttäminen, jottei asiat olisi julkisia - anteeksiantamatonta. Kuinka paljon vastaavaa on?

Lähettänyt käyttäjä ***** (kirjautumaton)
Minusta Tikkasen ja Laineen perustelut ovat järkeviä jos asiat on kuten lehdessä on kirjoitettu. On täysin selvää, että satamatontista perittävä vuokra on erilainen kuin asuinkerrostalotontista. Lisäksi jos vuokra on linjassa S-ryhmän, Motonetin, ym. vastaavien kanssa niin ei millekään perussuomalaisten perusteluille ole kyllä perustetta. Lisäksi kaupunki saa tuloa rakentamisesta, kiinteistöveroista ja yritystoiminnasta vuosikymmeniä ja mikään tontinvuokra ei ole kaupungille ratkaiseva tulonlähde. Vaikka tontit olisivat ilmaisia on tiiviisti rakennettu keskusta ja vilkas yritystoiminta paras tulonlähde kaupungille. Pikemminkin tonttien vuokraa pitäisi nykytilanteessa alentaa kuin korottaa jos samalla investorit sitoutuvat toteuttamaan hankkeita. Tällaisella kirjoittelulla ja Kukkosen ja Lundeniuksen spekuloinneilla vaarannetaan pahimmassa tapauksessa yritysten investointipäätökset, koko keskustan kehittäminen ja myös Savonlinnan kaupungin tulot. Isot keskusliikkeet ja rakentajat kun ovat todennäköisesti aika herkkiä näille asioille ja katsovat Suomen karttaa aika avoimin mielin ja tekevät investointipäätöksiä sen mukaan missä asiat luistavat ja liiketoiminta on kannattavaa.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Motonetin tontti on saastunutta ratapiha maata ja siksi edullisempaa. Kaipaisen Savolan tontin maaperä on varmasti saastunut Savolan sahan seurauksena, joten Kaipaisen tontin arvo ei voi olla Motonetin tonttia arvokkaampaa.

Lähettänyt käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)
Citymarketin korotettu tontin vuokra ja maapohjan arvo tuntuisi olevan oikean suuntaisia. Ei tuo vuositasolla montaa senttiä per pysäköivä asiakas tee, irtopisteitä keräävien on helppo haksahtaa näihin 10 kertaisiin laskelmiin. Eihän sekään ole paljon per asiakas. Citymarketin liikepaikka ei ole paras mahdollinen, siksi muuttohaluja on, tontin vuokra sinällään on varmasti marginaalinen asia kokonaisuudessa. Tontin arvostuksella on tietysti yhteys Savolan maiden arvoon. Kaupungin rooli kehittäjänä Savolassa on merkittävä ja alueen merkitys keskustan kehitykselle on suuri. Toivottavasti ratkaisu löytyy nopeasti, kaikkia osapuolia tyydyttävä.

Sivut

Lisää uusi kommentti

Luetuimmat

Tuoreimmat uutiset

Lue päivän lehti

Tee tilaus tästä

Missä ja mitä syödään tänään? Tarkista lounaspaikat ja päivän tarjonta kätevästi ja nopeasti lounaspaikka.ita-savo.fi